Tuesday, April 24, 2018

Chao Phraya River

Chao Phraya River:
Rivers in western Maharashtra originate in  Sahyadri ranges. So people like me who stays near footsteps of sahyadri
are not used to see huge rivers or delta regions of river. When I got chance to visit Chao Phraya near Bangkok I was immensely pleased.
By the time Chao Phraya reaches Bangkok, it has already  traveled around 1000 km (lengths include tributary river Naan). For hundreds of years thai
culture evolved around this river. Because of flat land water is everywhere so everywhere  there is rice farming, river house, boat food vendors.

चाओ फ्राया  नदी :
पश्चिम महाराष्ट्रातील नद्याचा उगम हा सह्याद्री खोऱ्यात मुख्यता होतो. त्यामळे माझ्या सारख्या सह्याद्रीच्या पायथ्याशी राहण्यार्यास मोठया नद्यांची, त्रिभुज प्रदेशाची  सवय नाही.  त्यामुळे  भल्या मोठ्या चाओ फ्राया नदीला  भेट दिली त्यावेळीस  खुश झालो.  बँकॉकलाही  नदी जेव्हा पोहचते तेव्हा जवळ जवळ १००० किमी प्रवास केलेला असतो
(तिला मिळणाऱ्या नान नदीची लांबी धरून )  ह्या १००० किमी च्या प्रवासात थाई संस्कृती शतकोशतके  विकसित झाली आहे. हा प्रदेश बहुताशी सकल असल्याने  पाणी सगळी कडे आहे  त्यामळे सर्वत्र पाण्यातील घर, बोटी वरील मार्केट, भात शेतीआहे.No comments: