Thursday, April 12, 2018

क्वाही नोई नदी
जगभरातील भौगोलिक आणि  मानव निर्मित  कृत्रिम सीमारेषाचे मला फार आवड आहे. ह्या रेषा का व कशा पडल्या ह्याचा माझा सतत शोध चालू असतो. असाच थायलंड आणि  ब्रम्ह देश मधील सीमा रेषा शोधताना कांचनबुरी  आणि  क्वाही नोई नदी ला पोहचलो.  दुसऱ्या महायुद्धात हा परिसर जपान च्या ताब्यात होतों व
जपान ने त्यावेळीस  नागरिक आणि युद्ध कैदी यांचा छळ करून रंगून ते बैंकॉक हा क्वाही नोई नदी  खोर्यातून जाणारा रेल्वे मार्ग बांधला. साधारण:ता  २ लाख लोकं ह्या कामा साठी वापरले व त्यातील १ लाख मेले. त्यामुळे जपानने बांधलेल्या हि रल्वे 'डेथ  रल्वे ' म्हणून प्रसिद्ध आहे..युद्ध कैद्यांनी बांधलेला रल्वे ब्रिज अजूनही
क्वाही नोई नदी वर आहे. ह्या घटना वर आधारित तीन  सुप्रसिद्ध पिक्चर्स आहेत. The Bridge on the River Kwai - 1957, Return from the River Kwai- 1989 and The Railway Man- 2013.
    
River Khwae Noi
I always admired geographical boundary  and man made boundaries around world. While searching for closest boundary between Thailand and Myanmar, I came   across town Kochanaburi and river Khwae Noi. During world war - II, town was under control of Japanese rule and japan built railway between Rangoon  and Bangkok through Khwae Noi river valley. Japan used 2 lakhs forced labour using civilian and allied POW of which half died. So burma railway is  called death railway. Japan built bridge is still standingon Mae Klong river. There are three famous movies based on  events around bridge     - The Bridge on the River Kwai - 1957, Return from the River Kwai- 1989 and The Railway Man- 2013. No comments: