Sunday, April 15, 2018

फॉक्स ग्लेसीयर

फॉक्स ग्लेसीयर:
काही काही नावांचे आपल्याला फार अप्रुप असते. उदा नावा मध्ये सक्सेना, मित्तल. पिक्चर, पेपर मुळे असेले.. हे सर्व अति श्रीमंत व आपण्यास भेटण्याची काही शक्यता नसते!! तसेच माझे पाण्याच्या संदर्भात नद, हिमनदी.
त्यात संगमनेर सारख्या पर्जन्य छायेच्या प्रदेशातील मी  भरपूर पाणी  बघयला मिळणे हीच चैन असल्याने नद, हिमनदी मला अशक्य वाटे.  भारतात हिमनदी, उंच उंच उत्तरे कडील हिमालयात आणि  नद अति पूर्वेला .  सुदैवाने जागतिककरण्याच्या लाटे मध्ये नद, हिमनदी बघायला मिळाली.
खालील फोटो हे फॉक्स ग्लेसीयर - दक्षिण न्युझीलँड बेटा वरील आहते. साधारण १३ किमी लांबी असेलेली हि हिमनदी  सदन आल्प्स (दक्षिण न्युझीलँड मधील पर्वत रांग ) मध्ये उगम पावते.
सहज भेट देण्यासारखी असल्याने खूप  पर्यटक जातात.

Fox Glacier
Few names you just marvel considering their exotic nature. Glacier is one of them. Considering their origin and being from
tropical part of India, never thought I will get a chance to see glacier in my life time. But because of globalization, I did!

Following pictures are Fox Glacier - South New zealand island. This 13 km long glacier originate from southern alps (south NZ mountain ranges).
Since it is easily accessible by road, many tourist visit daily.


No comments: